Ring 8.00 - 16.00

+45 3135 8111

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Der er ofte store følelser og nære relationer på spil, når der opstår strid mellem familiemedlemmer. Sommetider kan situationen gå i hårdknude, og det kan derfor være en god idé at alliere sig med en familieretsspecialist.

Som udgangspunkt starter sagerne oftest hos Familieretshuset, som forsøger at opnå enighed mellem forældrene, og hvis ikke det sker, overdrager Familieretshuset sagen til Familieretten. Vi har stor erfaring med at rådgive og behandle familieretlige sager, herunder skilsmissesager, ægtepagter, forældremyndighed, samvær og barnets bopæl. Vi vil rådgive dig i alle væsentlige aspekter og hjælpe dig med sagen, som er bedst for dig og barnet.

Hvis der er et akut behov for det, kan Familieretshuset træffe midlertidig afgørelse om forældremyndighed og barnets bopæl. Den endelige afgørelse om forældremyndighed og bopæl kan kun træffes af familieretten.

Kontakt os, hvis du ønsker at starte en familieretlig sag – så tilbyder vi en gratis vurdering af din sag. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, kan du også få fri proces, hvilket betyder, at staten betaler for alle omkostninger.

Forældremyndighed

Når I som forældre bliver skilt og ophæver samlivet, vil den fælles forældremyndighed stadig fortsætte. Så hvis I havde fælles forældremyndighed, før I blev skilt eller har ophævet jeres samliv, så har I det også efter skilsmissen/ophævelse af samliv.

Det betyder, at I skal være fælles om at træffe flere store beslutninger for jeres barn, såsom hvilken skole barnet skal gå på, flytning udenlands, hvad der skal ske, hvis barnet skal opereres, etc. Vi kan hjælpe dig, når sagen behandles i Familieretshuset og i familieretten. Hvis en af jer ønsker at have forældremyndigheden alene, skal I altid først til et møde i Familieretshuset. Familieretshuset kan dog ikke træffe endelig afgørelse om forældremyndigheden. Sagen fortsætter derfor i familieretten, hvis I ikke kan blive enige, og én af jer ønsker rettens afgørelse.

Nogle mener, at det er konfliktoptrappende at have en advokat med til mødet i Familieretshuset, og foretrækker derfor at møde alene, eller med en bisidder. Tag gerne en snak med os først, så vi kan ”klæde dig på” til mødet. Det er vores erfaring, at det kan være en god hjælp at have en partsrepræsentant med til mødet, da det kan være svært selv at beholde overblikket, når meget står på spil. Vi som med erfaring fra mange andre sager kan vi komme med relevante forslag til løsning af sagen.

Bopæl

Når I som forældre træffer den svære beslutning om at gå fra hinanden, er en af de store beslutninger der følger med, spørgsmålet om hvor barnet skal bo?

Hvor skal barnet bo?
Det kan være en hård periode at skulle igennem, for ud over at skulle tage stilling til en ny tilværelse og en ny familieform, skal I forældre nu også spørge jer selv: ”Skal barnet have bopæl hos mig?” ”Hos dig?” Eller ”Skal vores barn have såkaldt delt bopæl?” Samtidig skal i forsøge at nå til enighed i en situation, som kan forekomme svær – oveni alle de andre beslutninger I står overfor. Og spørgsmålet er, hvordan man overhovedet afgør hvad der er bedst?

Hvad betyder barnets bopæl?
Med barnets bopæl menes der det sted, hvor barnet bor og har sin folkeregisteradresse. Barnet kan kun have folkeregisteradresse ét sted. Barnet kan i princippet bo lige meget hos begge sine forældre, men skal som minimum opholde sig halvdelen af tiden, hos den forælder barnet har bopæl hos.

Bopælsforælder rettigheder
Barnets bopæl har stor betydning for barnet og dets dagligdag og beslutningen om bopæl, træffes derfor altid ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for netop jeres barn. Samtidig har barnets bopæl også stor betydning for forældrenes rettigheder. Den forælder som barnet fremadrettet skal have sin folkeregisteradresse hos, får nemlig bopælsretten, og dermed en lang række rettigheder som den anden forælder ikke får del i. Forælderen som har bopælsretten, har eksempelvis retten til at beslutte hvor barnet skal bo, hvilken daginstitution barnet skal gå i og hvilke fritidsaktiviteter, barnet skal deltage i.

Få hjælp til at beslutte barnets bopælsadresse
Beslutningen om hvor jeres barn skal have bopæl skal også træffes, selvom I har valgt at have fælles forældremyndighed over barnet. I mange tilfælde vil det være en god ide at kontakte en advokat eller rådgiver med ekspertise inden for bopæl og bopælssager for råd og vejledning, da det kan være svært at navigere i de mange regler på egen hånd.

Hvis I ikke kan blive enige
Hvis I, som mange andre forældre, ikke kan blive enige om hvad der er den bedste løsning, skal der startes en bopælssag i Familieretshuset. Formålet med en bopælssag er at afgøre, hvor barnet skal bo og have folkeregisteradresse ud fra en vurdering af, hvad der er i barnets bedste interesse. Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer med at nå til enighed om en løsning. Dog kan spørgsmålet om barnets bopæl være en af de ting, som det kan være meget svært for forældre at blive enige om, på trods af hjælp fra Familieretshuset. Tit og ofte vækker spørgsmålet om, hvor barnet eller børnene skal bo, store følelser hos begge forældre, og det kan derfor give anledning til konflikt, hvis ikke I selv kan blive enige om, hvor barnet skal have sin bopæl – en situation som kan være meget opslidende for alle involverede parter. Hvis du er det mindste i tvivl i forhold til bopælssag, så ring og få en uforpligtende snak med en med os.

Samvær

Når barnet er sammen med den forælder, som barnet ikke bor hos, betegnes det som samvær. Det vil altså sige, at samværet ikke har noget at gøre med, hvem der har forældremyndigheden over barnet. Alligevel er samvær, ligesom spørgsmålet om forældremyndighed, noget der ligger rigtig mange forældre på sinde. Samvær er for mange endnu vigtigere end forældremyndighed, da det har betydning for den daglige kontakt, man har med sit barn.

Barnets ret til samvær
Det er vigtigt for børn at have kontakt med begge deres forældre, hvis det er muligt. Derfor står det også beskrevet i lovgivningen, at barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Hvis barnet ikke bor hos dig, betegnes du som samværsforælder, og barnet har derfor ret til samvær med dig.

Bindende samværsaftale
Som udgangspunkt kan I som forældre selv aftale, hvordan og hvornår samværet mellem barnet og den af jer som barnet ikke bor hos, skal foregå. I aftalen om samvær kan I både aftale samvær for hverdage, weekender og ferier. Hvis I selv laver en aftale om samvær, er det altid en god ide at lave en detaljeret skriftlig samværsaftale, for at sikre, at I begge er indforstået med aftalen. Hvis I laver jeres egen aftale om samvær, er det altid en god ide at indsætte en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul. Tvangsfuldbyrdelsesklausulen vil kunne hjælpe jer i tilfælde af, at en af jer ikke overholder aftalen, da den gør jeres skriftlige aftale juridisk bindende. I så fald kan aftalen bruges til at gennemtvinge samværet via Familieretten.

Hvis I ikke kan blive enige om samvær
Hvis ikke I kan blive enige om en aftale om samvær for jeres barn, kan Familieretshuset og Familieretten hjælpe jer med at lave en aftale om samvær. I disse tilfælde, startes der en såkaldt samværssag hvor der, efter anmodning, træffes en afgørelse om samvær, ud fra de oplysninger forældrene selv har givet. Familieretshuset og Familieretten indhenter også deres egne oplysninger til at belyse sagen. De kan eksempelvis indhente oplysninger fra barnets daginstitution eller afholde børnesamtale med de ældste børn.

Afslag på samvær
Familieretshuset eller Familieretten kan i visse tilfælde vælge at give afslag på en ansøgning om samvær. Familieretshuset eller Familieretten kan eksempelvis enten give afslag på samvær eller ophæve samvær hvis de mener at:
- situationen hos samværsforælderen er ustabil
- der er chikane omkring samarbejdet med den anden forælder
- samværsforælderen har været voldelig
- der har været for lang tids adskillelse mellem barnet og samværsforælderen
- barnet ikke ønsker samvær

Få en uforpligtende samtale med os

Uanset, om I som forældre kan blive enige om en samværsaftale eller ej, er det altid en god ide at involvere en erfaren rådgiver med ekspertise i samværssager i jeres aftale om samvær. På den måde kan du sikre dig, at den aftale, I indgår, både er den bedste for jeres barn, og at den er juridisk bindende i tilfælde af uenighed senere. Står du midt i en samværssag? Så ring og få en uforpligtende snak med os. Vi giver gerne en gratis vurdering af din sag om samvær.

Tal med en af vores eksperter

blog post 21
dalawfirm

Gratis vurdering af din sag

Få en gratis vurdering af din sag hos os. Vores erfarne team står klar til at analysere dine juridiske behov og tilbyde skræddersyet rådgivning. Uanset om det drejer sig om familieret, fast ejendom eller andre områder, sikrer vi en grundig gennemgang af din sag uden omkostninger. Kontakt os nu for professionel bistand.

Ofte stillede spørgsmål om erstatning, personskade og advokat

Hos DA Legal betyder “tryg rådgivning” at vi guider dig gennem hele bolighandelsprocessen fra start til slut, og vi tager os af alle de juridiske aspekter i forbindelse med din bolighandel. Vores ekspertise og mange års erfaring inden for fast ejendom sikrer, at du får den bedst mulige rådgivning, der er tilpasset dine individuelle behov og situation.

Vi kan hjælpe med en bred vifte af juridiske forhold inden for fast ejendom, herunder erhvervslejekontrakter, lejeret, køb og salg af fast ejendom, andelsboligforeninger, entreprise og ejerforeninger. Uanset hvilket område du har behov for rådgivning inden for, står vores eksperter klar til at assistere dig.

Vores primære fokus er at rådgive dig ud fra dine specifikke behov og situation. Vi lytter aktivt til dine ønsker og krav og tilpasser vores rådgivning derefter. Derudover stræber vi efter at skabe merværdi for dig ved at være opmærksomme på væsentlige punkter i aftalen og andre relevante aspekter, så du kan føle dig tryg gennem hele processen.

Vi kan hjælpe med at optimere dine aftaler ved at sikre, at alle væsentlige punkter er dækket og at aftalen er juridisk korrekt og fair for dig som klient. Dette kan omfatte regulering af leje, vedligeholdelse, afståelse og tilbagelevering af lejemålet. Vores mål er at sikre, at du opnår de bedst mulige vilkår og betingelser i dine aftaler inden for fast ejendom.

Deniz Ciftci

PARTNER, CEO

Leila Knudsen

JURIDISK RÅDGIVER

Kontakt os

Har du brug for juridisk rådgivning eller bistand? Har du spørgsmål til vores tjenester eller ønsker du at planlægge en konsultation? Uanset hvad din juridiske situation er, er vi her for at hjælpe.

Ring 8.00 - 16.00

+45 3135 8111

Eller skriv til os 24/7

info@dalawfirm.dk

Scroll to Top